logo-patchitboys

Privacyverklaring DTX B.V.

16 december 2021

Via de website patchitboys.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DTX B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat we:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

DTX B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de website patchitboys.nl. We raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met DTX B.V.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Hier heb we een legitiem belang bij. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunne we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice verbeteren.

Verstrekken aan derden
Zonder uw expliciete toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken en profilering
We houden statistieken bij over het gebruik van patchitboys.nl, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we patchitboys.nl om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. We kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen we uw privacy te allen tijde respecteren. Wil u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hier hebben we een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
We werken met Google samen, die uw hierboven genoemde gegevens kan inzien.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven we uw (persoons)gegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
We houden statistieken bij over het gebruik van patchitboys.nl, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies
Patchitboys.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u patchitboys.nl voor het eerst bezoekt, tonen we een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van patchitboys.nl werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben we geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. We zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
DTX B.V. / Patch IT Boys
Comeniusstraat 14
1817MS Alkmaar
+31 (0)85 4011199